Komunita Matiek, ktoré sa vzájomne inšpirujú a zdieľajú a riešia všetko ohľadom Materstva, detí a života
... ti umožní, aby ti jedlo vždy chutilo a tiež žiť dlhší, zdravší a šťastnejší život. Prirodzene a plynulo…
Zdieľanie mojej skúsenosti a poznania po 10 rokoch fajčenia a nefajčenia. Pochopenie toho akým procesom fajčenie je,…